Croeso i wefan Ysgol Eifion Wyn

Porth i Angori | Adain i Godi


Mae’n bleser gennyf gael cyflwyno ein gwefan i rieni’r disgyblion sy’n mynychu neu’n ystyried mynychu Ysgol Eifion Wyn. Mae awyrgylch hapus a gweithgar yn yr ysgol lle mae pawb yn cael eu trin fel unigolion ac yn cael eu hadnabod a’u gwerthfawrogi gan bawb arall yn yr ysgol.

Amdan yr Ysgol

Dilynwch Ni